Publikacje

Publikacje

Publikacje w formie książkowej i w czasopismach naukowych

1. Handel równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym. Granice swobody przepływu towarów na rynku farmaceutycznym – Wolters Kluwer, Warszawa 2014
2. Granice stosowania praktyki umbrella brandingu (znaków parasolowych) na rynku farmaceutycznym – Zarys Prawa Własności Intelektualnej, vol. 4, C.H. Beck, Warszawa 2013
3. Podstawowe zagadnienia reklamy produktów leczniczych w polskim prawie farmaceutycznym – rozdział w publikacji zbiorowej red. M.Namysłowska, Reklama – aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
4. Handel równoległy produktami leczniczymi a prawo konkurencji – w którą stronę zmierza orzecznictwo ETS? – Zarys Prawa Własności Intelektualnej, Vol. 2, C.H.Beck, Warszawa 2011
5. Handel równoległy lekami: Chronić czy zakazywać? – Prawo Europejskie w praktyce, Nr 1 (55), 2009

Publikacje prasowe 

1. Nowe reguły dystrybucji zmieniają handel internetowy – Dziennik Gazeta Prawna 18.05.2010 (artykuł dotyczący nowego rozporządzenia blokowego dla porozumień wertykalnych – Rozporządzenie UE Nr 330/2010)
2. Konkurencja na rynku farmaceutycznym działa ze szkodą dla pacjentów – Dziennik Gazeta Prawna 17.11.2009 (omówienie problematyki sporów patentowych między producentami leków innowacyjnych i leków generycznych)
3. Koncerny opóźniają dostęp do tańszych leków generycznych – Dziennik Gazeta Prawna 13.09.2009 (omówienie raportu Komisji Europejskiej z badania unijnego rynku farmaceutycznego)
4. Leki z importu równoległego są wywożone z Polski – Gazeta Prawna 25.08.2009 (artykuł dotyczący skutków handlu równoległego dla polskiego rynku leków)
5. Trzeba rozważyć możliwość szerszego otwarcia rynku na leki generyczne – Gazeta Prawna 28.07.2009 (komentarz do orzeczenia TSUE w sprawie C-527/07 Generics, dotyczącej wyłączności danych na leki)
6. Nawet jedno spotkanie konkurentów może być uznane za próbę ograniczenia konkurencji –Gazeta Prawna 16.06.2009 (komentarz do orzeczenia TSUE w sprawie C-8/08)
7. Państwa mogą zabraniać tworzenia sieci aptek – Gazeta Prawna 26.05.2009 (komentarz do orzeczenia TSUE w sprawach połączonych C-171/07 i C-172/07 DocMorris)
8. Kary za łamanie praw konsumentów – Gazeta Prawna 31.03.2009 (komentarz do wyjaśnień UOKIK w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów)
9. Niższe kary dla karteli – Gazeta Prawna 10.03.2009 (omówienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. dotyczącego programu leniency w polskim prawie ochrony konkurencji)
10. Producent leków nie może ograniczać dostaw hurtownikom – Gazeta Prawna 21.10.2008 (komentarz do orzeczenia TSUE w sprawach połączonych C-468/06 do C-478/06 Sot. Lélos kai Sia)

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close