Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne

   Dzięki wieloletniej współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami polskiego sektora farmaceutycznego posiadam bogate doświadczenie z zakresu prawa farmaceutycznego i żywnościowego, w szczególności w następujących obszarach:

  • Regulacji dotyczących wytwarzania produktów leczniczych oraz ich znakowania
  • Zasad dystrybucji hurtowej produktów leczniczych, w szczególności w zakresie budowy i organizacji sieci dystrybucyjnych oraz różnych modeli dystrybucji dla rynków sprzedaży aptecznej i pozaaptecznej
  • Reklamy produktów leczniczych i produktów z pogranicza (wyroby medyczne, suplementy diety itp.)
  • Obrotu detalicznego produktami leczniczymi, w tym dozwolonej działalności promocyjnej i marketingowej w aptekach
  • Zagadnień sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych
  • Handlu równoległego produktami leczniczymi
  • Zasad obrotu i reklamy wyrobów medycznych
  • Postępowań przed organami Inspekcji Farmaceutycznej oraz Inspekcji Sanitarnej
  • Postępowań przed sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi w zakresie prawa farmaceutycznego i żywnościowego

   Jestem również autorem książki „Handel równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym. Granice swobody przepływu towarów na rynku farmaceutycznym.” Książka ta powstała na podstawie mojej pracy doktorskiej, wyróżnionej nagrodą Prezesa Rady Ministrów, i wydana została przez wydawnictwo Wolters Kluwer w 2014 r. Zawiera pierwsze na polskim rynku kompleksowe omówienie problemów prawnych związanych z handlem równoległym produktami leczniczymi. Zjawisko to analizowane jest z punktu widzenia przepisów prawa farmaceutycznego, prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. Celem publikacji jest ustalenie granic handlu równoległego na unijnym rynku farmaceutycznym, tak aby jednoznacznie określić, w jakich sytuacjach i pod jakimi warunkami producenci produktów leczniczych mają prawo zablokować handel równoległy swoimi produktami.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close